Neurološka ordinacija AURA

Neurološka ordinacija AURA NEURO CENTAR osnovana je 8. januara 1996. godine. Bila je prva privatna ordinacija sa doppler dijagnostikom na ovim prostorima. Razvila se u visoko specijalizovanu jedinicu za neurofiziološka i hemodinamska ispitivanja. Aura neuro centar opremljen je poslednjom generacijom dijagnostičkih aparata za navedene oblasti.